О Савезу

Оснивање Савеза

Срби у Италију масовно емигрирају деведесетих година, у току и након распада бивше Југославије. Поред Срба који живе у Трсту већ неколико генерација, све већи број наших људи настањује се нарочито у северним регијама Италије. Најбројнији су у Регији Венето.

Нашу емиграцију у Италији је од почетка највише пратила и помагала Црква. Поред постојеће црквене општине у Трсту, 1995. године основана је и парохија у Вићенци, а касније и у Риму, Милану и Удинама. Парохија је била прво и најважније место окупљања нашег народа. Она је враћала вери и утврђивала је, била иницијатор неговања националног идентитета заговарајући оснивање школе, културно-уметничких и спортских удружења која ће штитити од изумирања језик, писмо, обичаје и све оно што садржи наш национални идентитет.

Рад црквених општина, школе и удружења био је мукотрпан и опстајао огромним залагањем појединаца, који су наишли на подршку и разумевање малог броја људи. Захваљујући њима, у све већем броју наши људи су учествовали у културним манифестацијама и хуманитарним
акцијама које су красиле нашу заједницу последњих двадесет година. Успех и ширење наше заједнице пратила је и помоћ појединих италијанских институција и појединаца. Оснивање нових удружења и српских допунских школа идаље траје.

Временом се указала потреба уједињења удружења у једну јединствену организацију и рад на томе је почео 2009. године. Покушај оснивања кровне организације трајао је неколико година. У међувремену је конституисана Скупштина дијаспоре Срба (3. јула 2010.) и постојећа удружења су изабрала за свог представника госпођу Даницу Крстић.
Повећање активности удружења, све већа међусобна сарадња и истицање мандата делегата подстакло је наставак рада на оснивању кровне организације.

Оснивачка Скупштина Савеза Срба у Италији одржана је у Трсту, 19. априла 2015. у просторијама српске Црквене Општине. Били су присутни представници десет удружења Срба који су потписали Оснивачки акт и изабрали десет чланова председништва.

Циљеви Савеза

Савез Срба у Италији је настао са циљем да наша дијаспора у Италији буде јединствена у настојању да сачува свој национални идентитет чији су носиоци светосавље, српски језик, ћириличко писмо, фолклор, обичаји српског народа из разних крајева, Срба који су емигрирали у Италију након распада Југославије. Преносећи очувани национални идентитет на младе генерације, Срби опстају као народ и ван своје матице.

Савез сачињавају српска удружења која имају те исте циљеве. Удружења су настала у местима где је било активних појединаца који су успели да окупе своје земљаке око тих вредности и да се организују. Нека постоје годинама, нека су новијег датума, а нека су престала да постоје. Удружењима која су опстала заједничко је дружење, организовање наставних пунктова српске школе, хуманитарне акције у корист појединаца и група, организовање спортских такмичења, књижевних вечери, концерата, изложби, излета.

Савез тренутно броји тринаест удружења из 4 регија Италије. Циљ и амбицијa савеза је да обједини удружења која постоје на целој територији Републике Италије. Савез подржава, повезује и подстиче удружења на заједничко учешчће у манифестацијама, која на тај начин постају масовнија и рапрезентативнија. Удружења обједињена у Савезу постају амбасадори наше земље и нашег народа у Италији и знатно утичу на мењање слике о Србији и Србима који су у западним медијима обележени као главни и једини кривци за ратне сукобе на Балкану
деведесетих година.