Контакт

info@savezsrba.it
unionedeiserbi@savezsrba.it


Председник Душан Алексић predsednik@savezsrba.it
Потпредседник Неша Лазић potpredsednik@savezsrba.it
Секретар Јелена Глишић sekretar@savezsrba.it
Надзорни Одбор: Милан Миловановић и Душица Првуловић nadzorniodbor@savezsrba.it

 

Референти за поједине области:

-Референт за културно историјске манифестације- Лидија Радовановић kultura@savezsrba.it

-Референт за спорт- Бобан Петровић sport@savezsrba.it

-Референти за хуманитарне акције – Вера Новаковић и Дејан Кусало humanitarna@savezsrba.it

-Референт за фолклор – Кристина Пљеваљчић folklor@savezsrba.it

-Референт за медије – Радомир Стефановић mediji@savezsrba.it

-Благајник Савеза – Мирослав Васић blagajnik@savezsrba.it