Svetosavska priredba 2021. – Vićenca

Na Dan Svetog Save održana je virtuelna Svetosavska priredba i prezentacije dečijih radova, crteža, recitacija i priča, đaka srpske dopunske škole iz Vićence, Skia, Alontea, Torija di Kvartezolo i Rovereta. Utisci roditelja i naših đaka su jako pozitivni. Deca su ponosna i srećna. Bilo je veselo, raznoliko i zabavno.

Ove godine zbog svima poznate situacije, održali smo priredbu na najbolji način koji smo mogli, kako bi nastavili da negujemo i čuvamo tradicionalne vrednosti. Deca su se sa radošću pripremala i učestvovala i svako je na svoj način doprineo da sve postane jedna lepa celina, na čelu sa učiteljicom Dragicom Doderović koja je sve osmislila i realizovala.

Zahvaljujem se najiskrenije svima koji su doprineli da se i ove godine na dostojan način proslavi školska slava Sveti Sava.

Tanja Lukić, predsednik Saveta roditelja iz Vićence