SKUD „Pontes Mostovi“ Trst

Društvo „Pontes-Mostovi“ je zvanično osnovano 8. Maja 2008. godine, iako se većina njegovih članova više od deset godina ranije okuplja oko Srpske pravoslavne crkvene opštine i učestvuje u organizaciji svetosavskih i vidovdanskih praznika.

Ciljeva društva ima nekoliko, veoma su međusobno bliski: očuvanje i unapređenje, te predstavljanje srpske narodne i autorske kulture u uslovima života u novoj društvenoj, državnoj i kulturnoj sredini. Na taj način društvo želi da uspostavlja mostove između starog i novog kulturnog miljea, olakšavajući integraciju svojih članova i njihovo
predstavljanje na najbolji način u novoj sredini. Konkretno, u tom smislu, aktivnosti društva su uglavnom: folklorna sekcija, organizovanje kulturnih manifestacija srpskih
umetnika u Italiji, kao i organizacija „Srpske etno večere“.

Folklorna sekcija je naintenzivnija i najbrojnija naša aktivnost, koja trenutno broji više od 150 članova, podeljenih u četiri igračke i žensku pevačku grupu. Za kratko vreme postojanja društvo se može pohvaliti brojnim nastupima na raznim kulturnim manifestacijama u Italiji, Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, festivalima u Češkoj,
Švajcarskoj, Španiji, Mađarskoj, Francuskoj itd. Ansambl je do sada održao sedam godišnjih koncerata, i ove 2015.god. po peti put društvo je organizovalo i internacionalni festival folklora „Preli Prelo“ na kom je do sada učestvovalo više folklornih ansambla iz raznih zemalja Evrope i društvo iz Kolumbije. Festival je zabeležio veliki uspeh i pozitivno je propraćen u lokalnim medijama. Dobio je veliku
podršku regionalnih i lokalnih vlasti i predstavnika srpske zajednice, kao i generalnog konzula Republike Srbije u Trstu.
Ne manje važan je i tradicionalni „Nikoljdanski koncert“, na kome težimo da bude zastupljen što širi spektar srpskog folklora, tradicije i običaja.

Društvo organizuje i etno večere koje su pre svega usmerene ka upoznavanju sa našom narodnom kulinarskom tradicijom i običajima. Pontes-Mostovi se bavi i humanitarnim akcijama, kao na primer prikupljanjem pomoći za postradale od poplava u Srbiji i Republici Srpskoj, zajedno sa crkvenom opštinom. Učestvovali smo na raznim humanitarnim koncertima, organizovanim od strane nacionalnih organizacija kao što je „Teleton“, koncert za borbu protiv raka, za
dobrovoljno davanje krvi itd.

Prvi ansambl društva je u maju 2012.god. po prvi put učestvovao na smotri folklora dijaspore, koja je održana u Čačku, odakle su doneli prvu nagradu glasanja publike sms-om, sa preko 50% glasova od ukupnog broja glasača.

Društvo održava čvrste odnose sa lokalnim italijanskim udruženjima i udruženjima slovenačke manjine koje „Pontes“ uvek pozivaju na kulturne i društvene manifestacije. Ono što odlikuje društvo je spajnje prijateljstava i saradnje sa društvima iz matice Srbije, kao i iz srpske dijaspore, što već u svom imenu nosi – MOSTOVI!

Adresa: “Pontes-Mostovi”
Piazza Venezia 1, 34123 Trieste

FB stranica (1) Skud Pontes-Mostovi Associazione Culturale Serba | Facebook

Predsednik udruženja: Dragana Antonijević skudpontesmostovi@gmail.com

Delegati u Savezu:

  1. Dragana Antonijević – član Upravnog odbora
  2. Kristina Pljevaljčić – referent za folklor folklor@savezsrba.it
  3. Jovan Sovilj – član