Osnivanje Saveza

 

Srbi u Italiju masovno emigriraju devedesetih godina, u toku i nakon raspada bivše Jugoslavije. Pored Srba koji žive u Trstu već nekoliko generacija, sve veći broj naših ljudi nastanjuje se naročito u severnim regijama Italije. Najbrojniji su u Regiji Veneto.

Našu emigraciju u Italiji je od početka najviše pratila i pomagala Crkva. Pored postojeće crkvene opštine u Trstu, 1995. godine osnovana je i parohija u Vićenci, a kasnije i u Rimu, Milanu i Udinama. Parohija je bila prvo i najvažnije mesto okupljanja našeg naroda. Ona je vraćala veri i utvrđivala je, bila inicijator negovanja nacionalnog identiteta zagovarajući osnivanje škole, kulturno-umetničkih i sportskih udruženja koja će štititi od izumiranja jezik, pismo, običaje i sve ono što sadrži naš nacionalni identitet.


 

Rad crkvenih opština, škole i udruženja bio je mukotrpan i opstajao ogromnim zalaganjem pojedinaca, koji su naišli na podršku i razumevanje malog broja ljudi. Zahvaljujući njima, u sve većem broju naši ljudi su učestvovali u kulturnim manifestacijama i humanitarnim akcijama koje su krasile našu zajednicu poslednjih dvadeset godina. Uspeh i širenje naše zajednice pratila je i pomoć pojedinih italijanskih institucija i pojedinaca. Osnivanje novih udruženja i srpskih dopunskih škola idalje traje.


 

Vremenom se ukazala potreba ujedinjenja udruženja u jednu jedinstvenu organizaciju i rad na tome je počeo 2009. godine. Pokušaj osnivanja krovne organizacije trajao je nekoliko godina. U međuvremenu je konstituisana Skupština dijaspore Srba (3. jula 2010.) i postojeća udruženja su izabrala za svog predstavnika gospođu Danicu Krstić.

Povećanje aktivnosti udruženja, sve veća međusobna saradnja i isticanje mandata delegata podstaklo je nastavak rada na osnivanju krovne organizacije.

Osnivačka Skupština Saveza Srba u Italiji održana je u Trstu, 19. aprila 2015. u prostorijama srpske Crkvene Opštine. Bili su prisutni predstavnici deset udruženja Srba koji su potpisali Osnivački akt i izabrali deset članova predsedništva.

Za predsednika Saveza je izabran Dušan Aleksić (“Sloga”Vićenca-Basano del grapa), za potpredsednika Draško Stojanović (“Pontes-mostovi” Trst), za sekretara Jelena Mladenović (SKZ “Arzinjano” Arzinjano), za blagajnika Miroslav Vasić ( “Sloga srpske dijaspore“ F.V.G. Udine), zapisničar Stadomir Perović (KUS „Duga“ Montekio), nadzorni odbor Krneta Todor (SKZ „Sveti Sava“ Valdanjo) i Dejan Mitić (KUS „Duga“ Montekio).

Savez Srba u Italiji počeo je rad sa 10 udruženja:

1.“Graditi budućnost” (“Costruire il futuro”)Trevizo-predsednik Vera Novaković
2. „Nikola Tesla“ Udine-predsednik Dejan Ljuskić
3. „Sloga srpske dijaspore“ F.V.G.Udine-predsednik Violeta Barjaktarević
4. KUS „Duga“ Montekio-predsednik Nikola Pavlović
5. SKZ „Sveti Sava“ Valdanjo-predsednik Miodrag Janković
6. „Sloga“ Vićenca-Basano del grapa-predsednik Dušan Aleksić
7. „Pontes-mostovi“ Trst-predsednik Dragana Antonijević
8. „Vuk Karadžić“ Trst-predsednik Aleksandar Milovanović
9. SKZ „Arzinjano“ Arzinjano-predsedniik Živomir Ilić
10. „Tamo daleko“ Bruniko-predsednik Jovica Miladinović

 

Na sastanku Saveza Srba u Italiji održanom 12.jula 2015. u Skiu, SKSO „Kruna“ je pristupilo članstvu kao 11.udruženje Saveza.

Nadamo se da će nam se uskoro priključiti i druga udruženja, koja već postoje u Republici Italiji i ona koja će se osnivati u budućnosti.