Diplomatsko konzularna predstavništva u Italiji

Ambasada Republike Srbije u Rimu

Adresa: Via dei Monti Parioli 20, 00197 Roma

Telefon: + 3906 / 321-19-50, Faks: + 3906 / 320-08-68

E-pošta: amb.roma@mfa.rs

Konzularno odeljenje: konzularno.rim@mfa.rs

Veb sajt: http://www.roma.mfa.gov.rs

 

Generalni konzulat Republike Srbije u Trstu

Adresa: Strada del Friuli 54, 34136 Trieste

Telefon: + 39040 / 410-125; + 39040 / 410-126

Faks: + 39040 / 421-697

E-pošta: gkrstrst@spin.it

Veb sajt: http://www.trieste.mfa.rs

 

Generalni konzulat Republike Srbije u Milanu

Adresa: Via Pantano, 2, 20122 Milano

Telefon: +39 (02) 7209-5466

E-pošta: info@gkrsmi.it

Veb sajt: http://www.milano.mfa.gov.rs