Контакт

GRB SAVEZAinfo@savezsrba.it

unionedeiserbi@savezsrba.it

Председник Душан Алексић predsednik@savezsrba.it

Потпредседник Неша Лазић potpredsednik@savezsrba.it

Секретар Јелена Глишић sekretar@savezsrba.it

Надзорни Одбор:  Тодор Крнета и Стадомир Перовић nadzorniodbor@savezsrba.it

 

Референти за поједине области:

 

-Референт за спорт- Бобан Петровић sport@savezsrba.it

-Референт за допунску школу- Владимир Игњатовић skola@savezsrba.it

-Референт за хуманитарне акције- Дејан Кусало humanitarna@savezsrba.it

-Референт за фолклор- Стефан Марјановић folklor@savezsrba.it

-Референт за културно историјске манифестације- Лидија Радовановић kultura@savezsrba.it

-Референт за медије- Жељко Јовановић mediji@savezsrba.it

-Благајник Савеза-Мирослав Васић blagajnik@savezsrba.it