Контакт

GRB SAVEZAinfo@savezsrba.it

unionedeiserbi@savezsrba.it

Председник Душан Алексић predsednik@savezsrba.it

Потпредседник Неша Лазић potpredsednik@savezsrba.it

Секретар Јелена Глишић sekretar@savezsrba.it

Надзорни Одбор:  Милан Милановић и Душица Првуловић nadzorniodbor@savezsrba.it

Референти за поједине области:

-Референт за спорт- Бобан Петровић sport@savezsrba.it

-Референт за хуманитарне акције- Вера Новаковић humanitarna@savezsrba.it

-Референт за фолклор- Кристина Пљеваљчић folklor@savezsrba.it

-Референт за културно историјске манифестације- Лидија Радовановић kultura@savezsrba.it

-Референт за медије- Жељко Јовановић mediji@savezsrba.it

-Благајник Савеза-Мирослав Васић blagajnik@savezsrba.it

Чланови Управног одбора Савеза:
1. Душан Алексић – председник – удружење „Слога“ Вићенца и Басано дел Грапа
2. Неша Лазић – потпредседник – удружење „Никола Тесла“ Удине
3. Јелена Глишић – секретар – удружење „Градити будућност“ Тревизо
4. Мирослав Васић – благајник – удружење „слога српске дијаспоре“ Удине
5. Бобан Петровић – референт за спорт – удружење „Круна“ Скио
6. Драгана Антонијевић – члан – удружење „Понтес мостови“ Трст
7. Дејан Никодијевић – члан – удружење „Вук С.Караџић“ Трст
8. Петар Милић – члан – удружење „Арзињано“ Арзињано
9. Миодраг Јанковић – члан – удружење „Свети Сава“ Валдањо
10. Душица Првуловић – члан – удружење „Дуга“ Монтекио Мађоре
11. Јован Кнежевић – члан – удружење „Тамо далеко“ Брунико
12. Дарко Драговић – члан – удружење „Србија“ Кастиљоне
13. Дејан Тренкеш – члан – удружење „Хомоље“ Креацо